Kedves Szülők, Kedves Tanulók! 

Amennyiben a KRÉTA elérésével a szülőknek vagy gyermeküknek gondjaik vannak vagy a hozzáférési azonosítók hiányoznak, kérem mindenképpen jelezzék az osztályfőnököknél.  Generálunk nekik új jelszót (gondviselőit és/vagy tanulóit). Célunk ezzel az, hogy a KRÉTA-n keresztül többirányú lehessen a kommunikáció. (pl. Gondviselő-szaktanár között) Az új munkarendre való átállás számunkra is új, a gyakorlat kialakítása, megszervezése nem egyszerű feladat. Igyekszünk minél zökkenőmentesebb átállást megvalósítani, de az átállás bizonyosan több napot igényel. Törekszünk körültekintően megszervezni a tennivalókat, de lehetséges, hogy szükség lesz a korábbi elképzelések módosítására, változtatására, amihez türelmüket kérjük!

Munkarend, ügyintézés

Az új munkarend ideje alatt a mindenkit érintő információkról, intézkedésekről igyekszünk folyamatosan tájékoztatást adni a honlapon, a KRÉTA -n és/vagy a megszokott osztály-levelezőn keresztül.

Az új tanrend ideje alatt a tanulók az iskolát nem látogathatják, a tanulás csak digitális platformokon keresztül történhet.

A rendkívüli jogrend érvényessége alatt az iskola nyitva tart, de csak az iskola vezetősége, a technikai dolgozók és azok a pedagógus alkalmazottak vagy asszisztensek tartózkodnak az épületben, akik a digitális oktatással járó feladatokat az iskolában végzik el.

Rendes munkaidőben 8.00 és 16:00 óra között az iskola telefonon (+36 1 369 2741) elérhető és irodaügyelet is lesz.

A nyolcadikosok továbbtanulási jelentkezési lapjának módosításáról az osztályfőnökök már küldtek a szülőknek tájékoztatót. Lényeg: A tervezendő módosításról a szülők e-mailt küldjenek a bardosbartok.szilvia@halassyoliver.hu  e-mail címre legkésőbb 2020. 03.18. (szerda) 16.00 óráig Bárdos -Bartók Szilvia intézményvezető-helyettesnek. Ezt követően csütörtökön van mód aláírni a kinyomtatott példányokat az iskolában 8.00-16.00 óráig az osztályfőnökökkel előre egyeztetett időpontban.

Kommunikáció

A hivatalos kommunikáció elsődleges eszközei a KRÉTA üzenő- illetve az e-Ügyintézés felülete.

A pedagógusok elérhetők a KRÉTÁ-n keresztül, a megszokott osztálylevelezőkön keresztül, de a feladatok beküldésére a honlapon hamarosan közzétett hivatalos e-mail címeket javasoljuk használni.

A feldolgozandó tananyag kijelölésének módja:

A Köznevelési törvény szerint napi 3 tanítási óra időtartama érvényessé teszi a tanítási napot, és beszámíthatóvá a tanév rendjébe, az a minimum óraszám/időkeret, amit otthoni tanulásra szükséges fordítani.

A digitális oktatási tanrend ideje alatt minden nap legalább 3 tanítási egység (tanóra) tananyagainak feldolgozását tervezzük. Az érintett tantárgyak száma naponta lehet magasabb is, de háromnál nem kevesebb.

Ehhez igazodva a jelenlegi elképzelésünk szerint a pedagógusok az osztályok napi órarendjében megjelölt tantárgyakból kiindulva naponta kijelölik a tanulnivalót és a kapcsolódó feladatokat, amiket határidőre vissza kell juttatni.

A feladatok kiadására eleinte a megszokott e-mailes felületeket és a KRÉTA házi feladat lehetőségeit használjuk, majd a későbbiekben tervezzük fokozatosan bevezetni a különböző modulokat.

A kijelölt tanulnivalókat tanítók, szaktanárok állítják össze tantárgyanként pdf formátumú dokumentum formában – a taneszközök otthoni használatára építve, melybe beleillesztik a tanulást segítő internetes oldalak, videók, feladatok elérési lehetőségét.

A tartalmak elérhetősége laptopon, asztali számítógépen, tableten és okostelefonon is lehetséges, de Internet elérés szükséges lesz.Ha ez nem megoldható, kérjenek osztálytárstól segítséget vagy jelezzék az osztályfőnöknek/iskolának, keresünk valamiféle megoldást.

A tanulást különféle alkalmazások, online felületek (Tankocka, Classdojo, Office365, Forms, KRÉTA kérdőívek, Google Drive, Youtube, Wordwall, PowerPoint, Prezi, stb) használatával segíthetik a tanárok. Ezek használatát a tanítók, szaktanárok jelölik meg egyéni döntésük alapján.

A tanuláshoz használatos tankönyvek jelentős része letölthető PDF változatban elérhető a https://www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon.

Az új tanrend bevezetése nem mentesít a tanulási kötelezettségek teljesítése alól. A megvalósítást digitális platformokon pedagógus irányítással a szülők támogató együttműködésével valósítjuk meg.

A gyerekeket arra kérjük, hogy a megjelölt digitális tartalmak, tanulnivalók tanulmányozásában, a tanulásban, a kapott feladatok és gyakorlatok elkészítésében, visszaküldésében legyenek aktívak és együttműködőek.

Kérjük a szülők és a diákjaink támogató együttműködését az új munkarend minél hatékonyabb megvalósításában! A tervezett munkarendi kereteket folyamatosan felülvizsgáljuk, és igyekszünk aktualizálni a most még nem látható események tükrében!

Üdvözlettel:
Szabó-Szikszay Viktória
mb. intézményvezető