Kedves Szülők, Kedves Tanulók! 

A mai nap folyamán kiadott „A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről” rendelet értelmében iskolánkban:

  1. 2020. március 16. napjától a  nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
  2. A digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében:
    • a  tananyag kijelölése, a  tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a  pedagógusok és a  tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,
    • a  tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas lesz a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

A pedagógusaink kidolgozzák az új tanítási forma szerinti oktatás módját. Felveszik a kapcsolatot tanítványaikkal/szüleikkel. A  diákokkal folytatják a munkát. A diákoknak ezek a napok ugyanolyan munkanapok, mintha iskolában töltenék el. Kérem, már 2020.03.16-án kezdjék el a tanulók otthon a 2020.03.09-2020.03.14-ei héten feladott tananyag elsajátítását és a házi feladatok elkészítését! Ehhez kérünk támogatói magatartást, segítő hozzáállást. Minden további teendőről tájékoztatást küldünk, beleértve azt is , hogy az intézményben maradt tanulást segítő felszereléseket mikor tudják a diákok elvinni.

Sikeres együttműködést kívánok mindenkinek!

Szabó-Szikszay Viktória
mb.intézményvezető