Diákönkormányzat

Az iskolai demokrácia fontos fokmérője a diákönkormányzat működése. 3.-tól 8. évfolyamig minden osztály képviselteti magát a diákönkormányzat ülésein, elmondhatják véleményüket az iskolai életről, ötleteket, javaslatokat tehetnek. Véleményezhetik az iskolai dokumentumok rájuk vonatkozó fejezeteit.

Iskolai rendezvények (ünnepek, megemlékezések, nyelvi projektek, farsangok, stb.) segítő szervezői, lebonyolítói. Leginkább rátermett képviselőik kortárssegítő képzésen, a kerület által szervezett felkészítő táborokban vehetnek részt. 

A diákönkormányzatot segítő pedagógusunk Kotmajer Adrienn tanárnő.

DÖK-1 DÖK-2