A-osztály

1. A Német nemzetiségi osztály (körzet nélküli beiskolázás)

A nemzetiségi nyelvoktatás keretein belül a nyelvoktató forma szerint oktatunk. Ez azt jelenti, hogy a tantárgyak tanításának nyelve a magyar, de a német nyelv és irodalom, valamint a német népismeret tantárgyakat természetesen német nyelven oktatjuk.

A gyerekek első osztálytól kezdve heti öt órában tanulják a német nyelv és irodalom, egy órában a német népismeret tantárgyat, és heti egy alkalommal (a testnevelés keretén belül) a nemzetiségi táncot. Így minden nap részt vesznek német nyelvű foglalkozás(ok)on. Első osztályban írást, olvasást, nyelvtant németül nem tanulnak a gyerekek, hogy ne zavarjuk meg a magyar nyelvű írás és olvasás elsajátítását.

Célunk az idegen nyelvi kommunikáció, a szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése, továbbá 7-8. évfolyamon a sikeres DSD I. nyelvvizsga letétele.

Felső tagozaton tanulóink részesei lehetnek az anyanyelvi közegben való nyelvtanulásnak.

A diákok rendszeresen fellépnek, szerepelnek az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényein.


B-osztály

1. B Emelt szintű angol nyelvi osztály

Az angol nyelvet az 1 – 3. évfolyamon heti 2, a 4 – 8. évfolyamon heti 5 órában bontott csoportokban tanítjuk. Célunk ez esetben is az idegen nyelvi kommunikáció, a szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése. Az elmúlt években több diákunk tett sikeres nyelvvizsgát angol nyelvből is.

Egyéb kiemelt lehetőségek:

 • sportolás
 • sakk
 • művészeti szakkörök
 • tehetséggondozás
 • kompetenciafejlesztés
 • felvételi előkészítők
 • versenyeztetés, versenyekre való felkészítés
 • sokszínű hagyományőrzés – magyar, angol és német programok

A nevelőtestületről:

Iskolánkban teljes a szakos ellátás, azaz minden tantárgyat megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógus tanít. Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként az intézmény idegen nyelvi munkaközössége 2019-ben, a nevelőtestület 2021-ben MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET kapott.


 • nemzetiségi osztályba jelentkező (körzet nélküli beiskolázás)
 • körzetes tanuló
 • nem körzetes, de testvére már az intézmény tanulója
 • nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Újpest közigazgatási területén van
 • nem körzetes, de állandó lakcíme ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási területén van


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A tanköteles gyermek és gondviselője személyi igazolásra szolgáló okirat (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, TAJ szám), a gyermek és a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről. (Nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, vagy az egyik szülő által gyakorolt felügyeleti jogról, vagy gyámok által gyakorolt felügyeleti jogról. (Nyilatkozat)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye).
 • Nyilatkozat erkölcstan-, hit és erkölcstan oktatás választásáról. (Nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a nemzetiségi nevelés-oktatás igényléséről (Nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a nemzeti hovatartozásról (NEM KÖTELEZŐ) (Nyilatkozat)
 • Adatlap (Adatlap)


Facebook oldal