2023/2024-es tanév rendje Külső hivatkozás

MUNKATERV
2023-2024. TANÉV
Intézmény neve:
Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
Die Halassy Olivér Deutsche Nationalitätenschule mit erweitertem Deutschunterricht
A PEDAGÓGIAI MUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 2023-2024. TANÉVRE TERVEZETT SZAKMAI PROGRAMOK
IGEN/NEM PROGRAM/MEGNEVEZÉS/TEVÉKENYSÉGEK
TÉMAHETEK
2024. 03.04-03.08. Pénzügyi és vállalkozói témahét
2024. 04.08-04.12. Digitális témahét – fakultatív programokkal
2024. 04.22-04.26. Fenntarthatósági témahét – fakultatív
JÓ GYAKORLATOKKÁ VÁLT KOMPLEX PROGRAMOK
Óvodai projekt – Manósuli
Örökös boldog iskola
Szülők iskolája
angol nyelvi projektek
német nemzetiségi nyelvi projektek
a hagyományápolás – nemzeti ünnepeink
A TANÉV HELYI RENDJE
A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJAI, FELHASZNÁLÁSA
IDŐPONT ESEMÉNY/TÉMA
09. 28. pályaorientációs nap
01. 30. félévi nevelőtestületi értekezlet
04. 29. tavaszi nevelőtestületi nevelési értekezlet
06. 19. DÖK-nap
A SZÜNETEK IDŐTARTAMA
2023. 10. 30. – 11. 03. őszi szünet
2023. 12. 22. – 2024. 01. 05. téli szünet
2024. 03. 28. – 04. 05. tavaszi szünet
MEGEMLÉKEZÉSEK, NEMZETI ÜNNEPNAPOK
ESEMÉNY IDŐPONT
Megemlékezés az aradi vértanúkról – nemzeti gyásznap 2023. 10. 06.
Október 23. – a hagyományos és hagyományteremtő szalagkötözés 2023. 10. 20.
Március 15. – megemlékezés 2024. 03. 12.
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 2024. 02. 25.
A holokauszt áldozatainak emléknapja 2024. 04. 16.
A nemzeti összetartozás napja 2024. 06. 04.
ISKOLAI ÉLETHEZ KAPCSOLÓDÓ MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPNAPOK
ESEMÉNY IDŐPONT
Tanévnyitó ünnepély, az elsősök avatása 2023. 09. 01.
A népmese napja 2023. 09. 30.
LEP – a kiírások, meghirdetett előadások időpontja szerint
Sírgondozás – hagyomány 2023. 10. 26.
A magyar nyelv napja 2023. 11. 10.
Halassy-nap 2023. 11. 21.
Adventi programok – a gyertyagyújtástól karácsonyig (magyar, német, angol hagyományok) 2023. 12. 01-től 12. 21-ig
Mikulás-meglepetés – fakultatív mozi 2023. 12. 06.
Újévi hagyományok 2024. 01. 08-09.
A magyar kultúra napja 2024. 01. – a szavalóverseny kiírása szerint
Alsós farsangok osztálykeretben 2024. 02. 15-16.
Felsős farsang, Sulibuli 2024. 02. 16.
Húsvéti hagyományok, teaház (magyar, német, angol) 2024. 03. 22-25.
A költészet napja 2024. 04. 11.
Anyák napja – fakultatív 2024. 05. hó eleje
Határtalanul! kirándulás 2024. 05. 13-17.
A nemzeti összetartozás napja – témanap – Trianon Múzeum, Várpalota 2024. 06. 13.
Ballagás 2024. 06. 21.
Tanévzáró ünnepély 2024. 06. 25.
A német nemzetiségi nyelvoktatás megemlékezései, ünnepnapjai
Intézményi és kerületi Márton-nap 2023. 11. 09-10.
NNÖK a kommunista diktatúra áldozataira emlékezés 2023. 11. 22.
Nemzetiségi sportnap a Szlovák Általános Iskola és Gimnáziummal 2023. 12. 07.
Újpesti NNÖK advent 2023. 12. 16.
Sváb bál 2024. 01. 27.
Intézményi és kerületi német vers- és prózamondó verseny megszervezése, lebonyolítása 2024. 02. 13.
Tracht Tag 2024. 04.
Német kisjelenet verseny 2024. 04., 05. – kiírás szerint
Nyelvtanulás (nyelvi tábor) német nyelvterületen (Ausztria) 2024. 06. 02-08.
Alsós és felsős nemzetiségi osztályok tanulmányi kirándulása Bajára 2024. 06. 10-12.
Az emelt szintű angol nyelvoktatás megemlékezései, ünnepnapjai
Halloween délután az alsó tagozaton, Halloween Sulibuli- a felsősöknek 2023. 10. 26., 27.
Angol teadélutánok minden hónapban 2023. 11. 24-től havonta
Thanksgiving osztálykeretekben 2023. 11. 30.
Pancake day 2024. 02. 13.
Valentin-nap 2024. 02. 14.
Szent Patrik-nap 2024. 03. 17.
AZ ELŐRE TERVEZHETŐ NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK, SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK
ESEMÉNY IDŐPONT
Munkaközösségi értekezletek 2023. 08. 21-30.
Alakuló értekezlet 2023. 08. 23.
Tanévnyitó értekezlet 2023. 08. 31.
Szülői értekezletek 2023. 09. 01-07.
Tantestületi értekezlet 2023. 09. 25.
SZMK-értekezlet 2023. 10. hó – egyeztetés szerint
Fogadónapok 2023. 11. 13-14.
Munkaértekezlet 2023. 11. 23.
Osztályozóértekezletek (alsó – felső) 2024. 01. 22., 23.
Szülői értekezletek 2024. 02. 05- 06.
Munkaértekezlet 2024. 02. 22.
Fogadónapok 2024. 03. 04-05.
Munkaértekezlet 2024. 03. 21.
Tavaszi nevelési értekezlet 2024. 04. 29.
Munkaértekezlet 2024. 05. 09.
Osztályozóértekezletek (alsó – felső) 2024. 06. 17-18.
Tanévzáró értekezlet 2024. 06. 30-ig
TANULMÁNYI VERSENYEK
VERSENY MEGNEVEZÉSE ÉVFOLYAM
Olvasni jó! 3 – 5.
Kazinczy-verseny – Szép magyar beszéd 5 – 8.
A történelem szárnyán (Abigél) 6 – 7.
Babits-kupa 5 – 8.
Német vers- és prózamondó verseny 1 – 8.
Német kisjelenet verseny 1 – 8.
Kerületi német és angol nyelvi verseny 7 – 8.
Kerületi matematikaverseny 5 – 8.
Informatika alkalmazói tanulmányi verseny 5 – 8.
Teleki Pál földrajzverseny 7 – 8.
Kaán Károly természettudományi verseny 5 -6.
Hevesy György kémiaverseny 7 – 8.
Görgey Artúr történelemverseny 5 – 8.
Horváth Mihály történelemverseny 5 – 8.
A magyar kultúra napja – szavalóverseny 1 – 8.
Budapest, Budapest, de csodás! – csapatverseny 4 – 8.
Bolyai matematika csapatverseny 3 – 8.
Bolyai anyanyelvi csapatverseny 3 – 8.
Zrínyi Ilona matematikaverseny 2 – 8.
Rajzversenyek, rajzpályázatok kiírás szerint 4 – 8.
Egyéb – év közben meghirdetett – versenyek – kiírás szerint
Iskolai szintű versenyek
Szuperhármas versenyek 5 – 8.
Szent Patrik csapatverseny 1 – 4.
Digitális kompetenciákat fejlesztő és azok szintjét mérő vetélkedő 5 – 8.
KÜLSŐ ÉS BELSŐ TANTÁRGYI MÉRÉSEK RENDJE
2023. 09. 19-től 10. 11-ig – a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. évfolyamon (az OH-eljárásrend alapján)
2023. 10. 18. adatszolgáltatás a pályaválasztási kompetenciák méréséről
2023. 10. 13. – a DIFER-mérésben érintett tanulók kiszűrése,
2023. 10. 27. – létszámuk jelentése
2023. 12. 06. – adatszolgáltatás országos mérésekhez
2023. 12. 08. – a DIFER-mérések elvégzésének határideje
2023. 11. hó és 2024. 04. hó – eDia-mérés (őszi és tavaszi)
2023. 03. 04-től 06. 03-ig a kimeneti mérések lebonyolítása a 4., 5., 6., 7., 8. évfolyamokon.
Év eleji és év végi felmérések az egyes tantárgyakból a tanmenetek szerint.
Nyelvi szintfelmérők, nyelvvizsgára való felkészítés és nyelvvizsgák a tanmenetek és a kiírások szerint.
A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁT FELMÉRŐ VIZSGÁLATOK IDŐPONTJA
2024. 01. 09-től 05. 10-ig NETFIT-mérések
ELSŐ OSZTÁLYOS BEISKOLÁZÁS (LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÁSA, FOGLALKOZÁSOK)
FELADAT/ESEMÉNY IDŐPONT/HATÁRIDŐ
Kapcsolatfelvétel az óvodákkal 2023. 12. hó
Manósuli-foglalkozás I. 2024. 02. 26.
Manósuli-foglalkozás II. 2024. 03. 11.
Manósuli-foglalkozás III. 2024. 04. 09.
Az elsősök beíratása 2024. 04. 18-19.
A szülők tájékoztatása a felvételről 2024. 04. – az előírások szerint
A szülők tájékoztatása a leendő osztályfőnökök által – honlapon és/vagy személyesen 2024. 05. 31-ig – kiírás szerint
KÖZÉPISKOLÁK FELVÉTELI RENDJE (4.,6.,8. ÉVFOLYAMOS)
FELADAT/ESEMÉNY IDŐPONT/HATÁRIDŐ
A 8.-os tanulók, a 8.-os és a 7.-es tanulók szüleinek tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 2023. 10. 31.
Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezések koordinálása 2023. 11. 30.
Központi írásbeli felvételi vizsgák 2024. 01. 20.
A továbbtanulási lapok aláíratása, továbbítása a középiskolákba 2024. 02. 21.
Szóbeli felvételi eljárások 2024. 03. 04-20.
A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása 2024. 03. 22.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában 2024. 04. 08-10.
A módosított adatlapok elküldése 2024. 04. 10.
A felvételi eredmények megküldése a középiskolákból 2024. 05. 02.
Beiratkozás a középiskolákba 2024. 06. 26-28.