2024/2025

Általános információk

 • nemzetiségi osztályba jelentkező (körzet nélküli beiskolázás)
 • körzetes tanuló
 • nem körzetes, de testvére már az intézmény tanulója
 • nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Újpest közigazgatási területén van
 • nem körzetes, de állandó lakcíme ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási területén van


(További információk – feltöltés alatt, valamint itt: Leendő elsősök szüleinek)2023/2024

Kedves Szülők!

beiratkozáshoz kérjük az alábbi űrlapot használva foglaljanak időpontot a gördülékenyebb ügyintézés érdekében!

https://forms.gle/dKHQ9wyUo2PyC3Gk6

Határidő: 2023.04.19. 20:00

Köszönjük!


Kedves leendő első osztályos Tanulóink Szülei!

A 2023/2024-es tanévben két első osztály indítását tervezzük.

A-osztály1.A Német nemzetiségi osztály (körzet nélküli beiskolázás)
A nemzetiségi nyelvoktatáson belül a kisebbségi nyelvoktató forma szerint oktatunk. A tantárgyak tanításának nyelve a magyar nyelv, amely mellett a kisebbségi nyelvet és irodalmat, népismeretet  német nyelven tanítjuk. A gyerekek első osztálytól heti öt órában tanulják a német nyelvet, valamint egy órában a népismeret tantárgyat, tehát a gyerekek minden nap részt vesznek német nyelvű foglalkozáson (előzetes nyelvismeret nem szükséges). Elsődleges cél az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése. Első osztályban írást, olvasást, nyelvtant németül nem tanulnak a gyerekek, hogy ne zavarjuk a magyar nyelvű írás és olvasás elsajátítását.
B-osztály1.B Emelt szintű angol nyelvi osztály
Az angol nyelvet első osztálytól emelkedő óraszámban, bontott csoportban tanítjuk. Elsődleges cél az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése.

Az alábbi prioritásoknak megfelelően történhet a tanulók felvétele:

 • nemzetiségi osztályba jelentkező (körzet nélküli beiskolázás)
 • körzetes tanuló
 • nem körzetes, de testvére már az intézmény tanulója
 • nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Újpest közigazgatási területén van
 • nem körzetes, de állandó lakcíme ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási területén van
 • nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási területén kívül van

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A tanköteles gyermek és gondviselője személyi igazolásra szolgáló okirat (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, TAJ szám), a gyermek és a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről. (Nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, vagy az egyik szülő által gyakorolt felügyeleti jogról, vagy gyámok által gyakorolt felügyeleti jogról. (Nyilatkozat)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye).
 • Nyilatkozat erkölcstan-, hit és erkölcstan oktatás választásáról. (Nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a nemzetiségi nevelés-oktatás igényléséről (Nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a nemzeti hovatartozásról (NEM KÖTELEZŐ) (Nyilatkozat)
 • Adatlap (Adatlap)2022/2023

Kedves Szülők!

beiratkozáshoz kérjük az alábbi űrlapot használva foglaljanak időpontot a gördülékenyebb ügyintézés érdekében!

https://forms.gle/veQW6H33n7rAtuat8

Határidő: 2022.04.20. 20:00

Köszönjük!Kedves leendő első osztályos Tanulóink Szülei!

A 2022/2023-es tanévben két első osztály indítását tervezzük.

A-osztály1.A Német nemzetiségi osztály (körzet nélküli beiskolázás)
A nemzetiségi nyelvoktatáson belül a kisebbségi nyelvoktató forma szerint oktatunk. A tantárgyak tanításának nyelve a magyar nyelv, amely mellett a kisebbségi nyelvet és irodalmat, népismeretet  német nyelven tanítjuk. A gyerekek első osztálytól heti öt órában tanulják a német nyelvet, valamint egy órában a népismeret tantárgyat, tehát a gyerekek minden nap részt vesznek német nyelvű foglalkozáson (előzetes nyelvismeret nem szükséges). Elsődleges cél az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése. Első osztályban írást, olvasást, nyelvtant németül nem tanulnak a gyerekek, hogy ne zavarjuk a magyar nyelvű írás és olvasás elsajátítását.
B-osztály1.B Emelt szintű angol nyelvi osztály
Az angol nyelvet első osztálytól emelkedő óraszámban, bontott csoportban tanítjuk. Elsődleges cél az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése.

Az alábbi prioritásoknak megfelelően történhet a tanulók felvétele:

 • nemzetiségi osztályba jelentkező (körzet nélküli beiskolázás)
 • körzetes tanuló
 • nem körzetes, de testvére már az intézmény tanulója
 • nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Újpest közigazgatási területén van
 • nem körzetes, de állandó lakcíme ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási területén van
 • nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási területén kívül van

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A tanköteles gyermek és gondviselője személyi igazolásra szolgáló okirat (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, TAJ szám), a gyermek és a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről. (Nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, vagy az egyik szülő által gyakorolt felügyeleti jogról, vagy gyámok által gyakorolt felügyeleti jogról. (Nyilatkozat)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye).
 • Nyilatkozat erkölcstan-, hit és erkölcstan oktatás választásáról. (Nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a nemzetiségi nevelés-oktatás igényléséről (Nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a nemzeti hovatartozásról (NEM KÖTELEZŐ) (Nyilatkozat)
 • Adatlap (Adatlap)

A beiratkozás részleteiről később kapnak tájékoztatást.

Üdvözlettel:
Szabó-Szikszay Viktória