2024/2025

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

https://forms.gle/7C4syPV8WiCqGYcN8

2024. április 18. (csütörtök) 8:00-19:00
2024. április 19. (péntek) 8:00-19:00

FONTOS!
A korábbi éveknek megfelelően a szülő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

Iskolánk beiskolázási körzete az alábbi linken található: [link]

2024. március 27. (szerda) 0:00 órától – 2024. április 19. (péntek) 18:00-ig a szülőknek lehetőségük van arra, hogy előzetesen a KRÉTA felület e-ügyintézésén (BÁI) beküldjék gyermekük adatait az iskolába, feltöltsék a szükséges dokumentumokat: 
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A tanköteles gyermek és gondviselője személyi igazolásra szolgáló okirat (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, TAJ szám), a gyermek és a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről. (Nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, vagy az egyik szülő által gyakorolt felügyeleti jogról, vagy gyámok által gyakorolt felügyeleti jogról. (Nyilatkozat)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye).
 • Nyilatkozat erkölcstan-, hit és erkölcstan oktatás választásáról. (Nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a nemzetiségi nevelés-oktatás igényléséről (Nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a nemzeti hovatartozásról (NEM KÖTELEZŐ) (Nyilatkozat)
 • Adatlap (Adatlap)


Általános információk

 • nemzetiségi osztályba jelentkező (körzet nélküli beiskolázás)
 • körzetes tanuló
 • nem körzetes, de testvére már az intézmény tanulója
 • nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Újpest közigazgatási területén van
 • nem körzetes, de állandó lakcíme ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási területén van


(További információk – feltöltés alatt, valamint itt: Leendő elsősök szüleinek)