Pedagógusok

 • Ancsin Katalin – tanár | ancsin.katalin@halassyoliver.hu
 • Ádám Anikó – tanító, német nemzetiségi tanító | adam.aniko@halassyoliver.hu
 • Ágoston Luca – tanár | agoston.luca@halassyoliver.hu
 • Bartháné Varga Mária – tanító | barthane.varga.maria@halassyoliver.hu
 • Bárdos-Bartók Szilvia – tanár, igazgatóhelyettes | bardosbartok.szilvia@halassyoliver.hu
 • Bíró Henrietta – tanító | biro.henrietta@halassyoliver.hu
 • Bodnárné Böröndi Ágnes – tanár, az innovatív munkaközösség vezetője | bodnarne.borondi.agnes@halassyoliver.hu
 • Cséka Krisztina – tanár | cseka.krisztina@halassyoliver.hu
 • Dombovári Zsófia – tanító | dombovari.zsofia@halassyoliver.hu
 • Domokos Tamásné – tanár | domokos.tamasne@halassyoliver.hu
 • Dózsa Judit – tanár, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője | dozsa.judit@halassyoliver.hu
 • Halmaghi Hajnal Dorina – tanár | halmaghi.hajnal@halassyoliver.hu
 • Horváth Ildikó – tanító, német nemzetiségi tanító | horvath.ildiko@halassyoliver.hu
 • Hutzler Henriette – tanító | hutzler.henriette@halassyoliver.hu
 • Kócsi Katalin Tünde – könyvtáros, tanár, a felsős humán munkaközösség vezetője | kocsi.tunde@halassyoliver.hu
 • Kövyné Czeglédy Marianna – tanító | kovyne.czegledy.marianna@halassyoliver.hu
 • Kemenes Péter – tanár | peter.kemenes@halassyoliver.hu
 • Kotmajer Adrienn – tanár | kotmajer.adrienn@halassyoliver.hu
 • Kovács Anikó – tanár | kovacs.aniko@halassyoliver.hu
 • Lengyelné Zsoldos Emőke – tanár | zsoldos.emoke@halassyoliver.hu
 • Lőrincz Barbara – tanár | lorincz.barbara@halassyoliver.hu
 • Magát Tamás – tanár, a felsős reál munkaközösség vezetője | magat.tamas@halassyoliver.hu
 • Nyíregyháziné Ispán Írisz – tanító, az alsós humán munkaközösség vezetője | nyiregyhazine.ispan.irisz@halassyoliver.hu
 • Opauszki Viktória – tanár, igazgatóhelyettes | opauszki.viktoria@halassyoliver.hu
 • Pappné Berendi Judit Katalin – tanár | berendi.judit@halassyoliver.hu
 • Stichleutner József – tanár | stichleutner.jozsef@halassyoliver.hu
 • Dr. Suskóné Urbanovics Cecília – tanár, az idegen nyelvi munkaközösség vezetője | urbanovics.cecilia@halassyoliver.hu
 • Szabó-Szikszay Viktória – tanár, igazgató| szaboszikszay.viktoria@halassyoliver.hu
 • Tóthné Jávor Melinda – tanár | javor.melinda@halassyoliver.hu
 • Turbéki-Wertán Dorka – tanító | turbeki-wertan.dorka@halassyoliver.hu
 • Tvordy Beáta – tanító | tvordy.beata@halassyoliver.hu
 • Várkonyiné Zengl Ildikó – tanító, német nemzetiségi tanító | varkonyine.zengl.ildiko@halassyoliver.hu
 • Vargáné Batonai Mária – tanító | batonai.maria@halassyoliver.hu

Nevelést, oktatást segítő munkatársak

 • Ágoston Luca – pedagógiai asszisztens | agoston.luca@halassyoliver.hu
 • Bőck Laura Brigitta – iskolapszichológus | bock.laura@halassyoliver.hu
 • Ecsedi Ágnes Katalin – pedagógiai asszisztens | ecsedi.agnes@halassyoliver.hu
 • Gáspár Kinga – iskolatitkár | gaspar.kinga@halassyoliver.hu
 • Hirt Renáta – pedagógiai asszisztens | hirt.renata@halassyoliver.hu
 • Klement-Soós Ágnes – fejlesztőpedagógus | klementsoos.agnes@halassyoliver.hu
 • Kovács Tímea – pedagógiai asszisztens | kovacs.timea@halassyoliver.hu
 • Mohos Péter Pál – rendszergazda | mohos.peterpal@halassyoliver.hu

Külsős munkatársak

 • Bálintné Józsa Ildikó – református hitoktató | balintjozsaildi@gmail.com
 • Birovecz Eszter – HIT Gyülekezete hitoktató | hitoktatas@hit.hu
 • Forgácsné Pimper Márta – katolikus hitoktató | pimpermarta@gmail.com
 • Goján Andrea – védőnő
 • Gőczi Enikő – református hitoktató
 • Molnárné Varró Mária – evangélikus hitoktató
 • Dr. Ruzsa Erzsébet – iskolaorvos
 • Solymár Péter – evangélikus hitoktató
 • Szabó László – református hitoktató
 • Szentannai-Rusai Eszter – utazó logopédus
 • Tóth Mónika – utazó gyógypedagógus

Technikai dolgozók

 • Gulyás Viktor – portás, karbantartó
 • Jónás Béláné – takarító
 • Lombos Brigitta – takarító
 • Repka Tibor – kertész