Tisztelt Szülők!

Néhány megkeresés már érkezett a témában: Édesanyák, Édesapák kérdezték, mentesítheti-e az iskola a tanulókat az iskolába járás alól arra hivatkozva, hogy a gyermek családjában idős vagy beteg ember él, akinek az egészségét védeni kell?

Az egyértelmű válasz, hogy erre nincs jogosultsága az intézménynek. Él a vonatkozó jogszabály a hiányzásokra vonatkozón.

Ha a távollét akár igazolt formában, akár igazolatlanul eléri a 250 órát, osztályozóvizsgára lehet küldeni a tanulót, akár évet is ismételhet. Természetesen nem ez a cél.

15 napot a szülő most igazolhat, ha ennél többet van otthon a diák, a háziorvosa is adhat papírt. Ha egy szülő hosszabb időre szeretné otthon marasztalni a gyermekét, egyéni tanrendet tud igényelni az Oktatási Hivatalnál. https://www.oktatas.hu/

Otthonmaradó diák esetében a felkészülést segítjük, de hibrid oktatáshoz (párhuzamosan osztálytermi oktatás és online tanítás) nincsenek meg a jogi, személyi és tárgyi feltételek. A távoktatást csak az operatív törzs rendelheti el, de akkor minimum egy egész osztálynak.

Kérem, minden igazolt tanulói megbetegedésről értesítsék az iskolát, az osztályfőnökön keresztül!

Az egészséges gyermekek járjanak iskolába, hiszen ez a felkészítésük megfelelő formája. Ha a közvetlen családban történik igazolt megbetegedés, az a gyermek otthon tartását indokolja. 

Vigyázzanak családjuk és maguk egészségére! Köszönöm, hogy felelősen gondolnak munkatársaim egészségvédelmére is!

Szabó-Szikszay Viktória intézményvezető