site_top
 • Iskolánkról
 • Alapítványunk
 • Aktualitások
 • Galéria
 • Hasznos oldalak
 • Elérhetőségek
content_top

Beiratkozás

 
Kedves leendő első osztályos Tanulóink Szülei!
 
Amennyiben rendelkeznek internettel, kérem Önöket, hogy a járványhelyzetre való tekintettel a beiratkozást a KRÉTA felületen keresztül intézzék!
Ez a rendszer a tavalyi tapasztalatok alapján jól működik.
Itt találhatóak a Tankerülettől kapott információk: [link]
 
Köszönettel:
Szabó-Szikszay Viktória
intézményvezető
 

Az alábbi prioritásoknak megfelelően történhet a tanulók felvétele:

 • nemzetiségi osztályba jelentkező (körzet nélküli beiskolázás)

 • körzetes tanuló

 • nem körzetes, de testvére már az intézmény tanulója
 • nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Újpest közigazgatási területén van
 • nem körzetes, de állandó lakcíme ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási területén van
 • nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási területén kívül van

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A tanköteles gyermek és gondviselője személyi igazolásra szolgáló okirat (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, TAJ szám), a gyermek és a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről. (nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, vagy az egyik szülő által gyakorolt felügyeleti jogról, vagy gyámok által gyakorolt felügyeleti jogról. (nyilatkozat)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye).
 • Nyilatkozat erkölcstan-, hit és erkölcstan oktatás választásáról. (nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a nemzetiségi nevelés-oktatás igényléséről (nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a nemzeti hovatartozásról (NEM KÖTELEZŐ) (nyilatkozat)

Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a nyilatkozatokat kitöltve hozzák magukkal! 

 A IV. Kerület Iskoláiról az Észak-Budapesti Tankerületi Központ Iránytű című kiadványából tájékozódhat.

A 2021/2022-es tanévben két első osztály indítását tervezzük.

 

1.a Német nemzetiségi osztály (körzet nélküli beiskolázás)

A nemzetiségi nyelvoktatáson belül a kisebbségi nyelvoktató forma szerint oktatunk. A tantárgyak tanításának nyelve a magyar nyelv, amely mellett a kisebbségi nyelvet és irodalmat, népismeretet  német nyelven tanítjuk. A gyerekek első osztálytól heti öt órában tanulják a német nyelvet, valamint egy órában a népismeret tantárgyat, tehát a gyerekek minden nap részt vesznek német nyelvű foglalkozáson (előzetes nyelvismeret nem szükséges). Elsődleges cél az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése.

Első osztályban írást, olvasást, nyelvtant németül nem tanulnak a gyerekek, hogy ne zavarjuk a magyar nyelvű írás és olvasás elsajátítását.

 

1.b Emelet szintű német nyelvi/emelt szintű angol nyelvi osztály

A német/angol nyelvet első osztálytól emelkedő óraszámban, bontott csoportban tanítjuk. Elsődleges cél az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése.

 

content_top