site_top
 • Iskolánkról
 • Alapítványunk
 • Aktualitások
 • Galéria
 • Hasznos oldalak
 • Elérhetőségek
content_top

Beiratkozás

LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSA:

 2019. április 11. (csütörtök)     08:00 – 19:00-ig
  2019. április 12. (péntek)         08:00 – 19:00-ig

 

Az alábbi prioritásoknak megfelelően történhet a tanulók felvétele:

 • nemzetiségi osztályba jelentkező (körzet nélküli beiskolázás)

 • körzetes tanuló

 • nem körzetes, vagy testvére már az intézmény tanulója
 • nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Újpest közigazgatási területén van
 • nem körzetes, de állandó lakcíme ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási területén van
 • nem körzetes, de állandó lakcíme, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye Budapest közigazgatási területén kívül van

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A tanköteles gyermek és gondviselője személyi igazolásra szolgáló okirat (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, TAJ szám), a gyermek és a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről. (nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, vagy az egyik szülő által gyakorolt felügyeleti jogról, vagy gyámok által gyakorolt felügyeleti jogról. (nyilatkozat)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye).
 • Nyilatkozat erkölcstan-, hit és erkölcstan oktatás választásáról. (nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a nemzetiségi nevelés-oktatás igényléséről (nyilatkozat)
 • Nyilatkozat a nemzeti hovatartozásról (NEM KÖTELEZŐ) (nyilatkozat)

Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a nyilatkozatokat kitöltve hozzák magukkal! 

 A IV. Kerület Iskoláiról az Észak-Budapesti Tankerületi Központ Iránytű című kiadványából tájékozódhat.

A 2019/2020-as tanévben két első osztály indítását tervezzük, mindkettőt iskolaotthonos, guruló rendszerben

 

1.a Német nemzetiségi osztály (körzet nélküli beiskolázás)

A nemzetiségi nyelvoktatáson belül a kisebbségi nyelvoktató forma szerint oktatunk. A tantárgyak tanításának nyelve a magyar nyelv, amely mellett a kisebbségi nyelvet és irodalmat, népismeretet  német nyelven tanítjuk. A gyerekek első osztálytól heti öt órában tanulják a német nyelvet, valamint egy órában a népismeret tantárgyat, tehát a gyerekek minden nap részt vesznek német nyelvű foglalkozáson (előzetes nyelvismeret nem szükséges). Elsődleges cél az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése.

Első osztályban írást, olvasást, nyelvtant németül nem tanulnak a gyerekek, hogy ne zavarjuk a magyar nyelvű írás és olvasás elsajátítását.

 

1.b Német nemzetiségi/Emelt szintű angol nyelvi osztály

Az angol nyelvet első osztálytól emelkedő óraszámban, bontott csoportban tanítjuk. Elsődleges cél az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése.

 

Kérjük, hogy tájékoztassanak minket e-mail-en (info@halassyoliver.hu) vagy telefonon (+361-369-2741), ha körzetes lévén más intézményt választanak vagy óvodában marad gyermekük.

 

Köszönjük:  Iskolavezetés

 

content_top