site_top
  • Iskolánkról
  • Alapítványunk
  • Aktualitások
  • Galéria
  • Hasznos oldalak
  • Elérhetőségek
content_top

A 2020/2021-es tanév rendje

Eseménynaptár

2020/2021-es tanév rendje

A programok a járványhelyzet alakulásának megfelelően változhatnak.

Lehetőség szerint minden hónap elején tájékoztatást adunk az esetleges módosításokról.

Szeptember

Téma

szeptember 1.

Tanévnyitó, elsősök avatása

Első tanítási nap

szeptember 1.

Az 1. évfolyam szülői értekezlete

szeptember 4.

az elektronikus napló adatainak aktualizálása

szeptember

Az osztályok diák-önkormányzati képviselőinek megválasztása (DÖK) 3. évfolyamtól

szept.7 - nov.19.

Úszásoktatás 3. évfolyam

szept. 14-15.

Szülői értekezletek 2-8.osztályig online vagy külső helyszínen

szeptember

DÖK alakuló ülés, az iskolai DÖK-vezető megválasztása

szept.15-ig

Pót tankönyvrendelés

szept. 16.

Junior nyelvvizsga – német

szept. 17.

Tanítás nélküli munkanap 6/1.

Tanmenetek elkészítése

szept. 18.

Bolyai matematika csapatverseny benevezés

szeptember

A DÖK éves munkájának megtervezése, célok, feladatok kijelölése

szeptembertől májusig

Korcsolyaoktatás, síoktatás alsó tagozatban –szervezés alatt

szeptember 21.

Tanmenetek leadása munkaközösség- vezetőnek

szeptember 28.

Tanmenetek leadása az iskola vezetésének

szept. 21. – okt. 12.

8. évfolyam pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata. OH-eljárásrend alapján. 09. 21. – 10. 12 között

szeptember 23.

Őszi kirándulás

szeptember-október meghirdetés függvénye

Iskolaválasztási kiállítás megtekintése, tapasztalatok megbeszélése. Külső előadóval tervezett foglalkozások előkészítése.

szept. 30.

A népmese napja

szeptembertől

DIFER-mérés az első évfolyamon

 

 

Október

Téma

október 1.

Nevezési hat. idő – Bolyai magyarverseny

október 5.

SZMK-értekezlet

október 6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról – osztálykeretben.

okt. 09.

szülőin aláíratott papírok leadása

október 09.

Bolyai matematikaverseny körzeti forduló

október 13.

Nevezési határidő a Zrínyi matematikaversenyre

október 13.

Pályaorientációs nap

Tanítás nélküli munkanap 6/2.

október 14.

Nevezési hat. idő – Bolyai természettudományos verseny

október 22.

Október 23-a alkalmából szalagkötözés

október 22.

sírgondozás

október 22.

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Tanév során folyamatos

Felkészítés és részvétel a Bolyai csapatversenyeken magyar, matematika és környezetismeret/természetismeret tantárgyakból

október

Kapcsolatfelvétel az óvodákkal

októbertől folyamatos

Iskolafogászati szűrés

októbertől folyamatos

Mozik, múzeumok és egyéb kulturális programok szervezése.

kiírás szerint

Felsős iskolai helyesírási verseny

október 26-30.

Őszi szünet

okt. 31-ig:

Nyolcadikos tanulók és a hetedikes szülők tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről

 

 

 

 

 

November

Téma

november eleje

Belső tudásátadás: Digitális oktatási lehetőségeink a gyakorlatban, a Google Classroom használata

november 02.

Bekapcsolódás ELTE mérésbe 7.a, 7.b osztály

EFOP 3.1.2. - A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében

november 02-04.

Halloween az osztályokban

november 05.

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny – csapatok nevezése

november 06.

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny – körzeti forduló

november 09. 14 óra

Innovatív munkaközösség tervezett gyűlés

november 10.

„A történelem szárnyán” vetélkedő nevezési határidő

november 9-11.

Márton-napi rendezvény iskolai és osztálykeretek között

november 11. 16.30

Lámpás felvonulás osztályonként

november 12.

Bolyai matematika verseny körzeti forduló – a csapatok nevezése

november 13. (péntek)
14:30 – 15:30

Bolyai matematika verseny körzeti forduló

november 13.

A magyar nyelv napja

november 16-18.:

Fogadóórák (online)

november 17.

Angol nyelvvizsga 8.b

november 19.

Olvasni jó – 1. forduló visszaküldése

november 20.

Megemlékezés iskolánk névadójáról - sportfoglalkozások

november 20.

Adatszolgáltatás országos mérésekhez

november 20.

Jelentkezési határidő az óvodások iskolaismertető online nyomozós programjára

 

 

 

 

December

Téma

december 5.

(nov. 29.)

Adventi gyertyagyújtás

 

december 4.

Az írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezések koordinálása

dec. 4.

Mikulás meglepetés – fakultatív

december 12.

Áthelyezett munkanap (szombat)

dec. + 3 alkalom

havonta

A Manósuli foglalkozásai – online

oklevélosztás áprilisban

dec.

Munkaértekezlet

A kerületi német vers- és prózamondó verseny előkészítő megbeszélése

utolsó decemberi tanítási hét

Angol karácsony osztálykeretben

december

Csatlakozás jótékonysági akciókhoz

december

Mikulás-party

december 18.

Osztálykarácsonyok

december

NNÖK karácsony

december 18.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

dec. 21. – jan. 3.

Téli szünet

 

 

 

Január

Téma

2021. január 4.

Téli szünet utáni első tanítási nap

január 5-6.

Újévi hagyományok osztálykeretben

jan. 11.

NETFIT mérés kezdete

január 18-19.

félévi osztályozóvizsgák

január 18. vagy 19.

Iskolai német vers- és prózamondó verseny

január 20.

Osztályozóértekezlet alsó tagozat

január 21.

Osztályozóértekezlet felső tagozat

január 22.

Magyar kultúra napja

január 22.

Első félév utolsó napja

jan. 23.

Központi írásbeli felvételi

(pótfelvételi: jan. 28.)

jan. 25-29.

Jubileumi hét

január 29.

Szülők értesítése a félévi eredményről

kiírás szerint

kerületi rajzverseny

kiírás szerint

Iskolai vers- és prózamondó verseny

kiírás szerint

Teleki Pál kerületi földrajzverseny

kiírás szerint

Kerületi német és angol nyelvi OÁTV-n való részvétel

kiírás szerint

Kerületi német kisjelentek verseny

kiírás szerint

Kerületi idegen nyelvi játékos csapatverseny

5.-6. osztály

 

 

 

Február

Téma

febr. 1.

Félévi értekezlet

Tanítás nélküli munkanap 6/3.

február 2-3.

Szülői értekezletek

február 5.

Körzeti forduló – Bolyai természettudományos verseny

febr. 2-5.

kerületi német vers- és prózamondó verseny

február 12.

Farsangok

lehetőség szerint

Sváb bál

február 14.

Valentin-nap csoportszinten angolosoknak

február 16.

Pancake-day osztálykeretben

február 19.

Továbbtanulási lapok aláíratása, továbbítása a középiskolába

február ?

Nyílt nap a leendő elsős szülőknek

február

Lemorzsolódás – adatszolgáltatás

kiírás szerint

Ádámok és Évák Ünnepe – József Attila Színház

kiírás szerint

Szóbeli felvételik a középiskolákban

első félévben

Bűvös-völgy

kiírás szerint

Hevesy György kémiaverseny

 

 

 

                         

Március

Téma

márc. 5.

Részvétel a Zrínyi matematikaversenyen

március 12.

megemlékezés március 15. alkalmából

márc. 16.

Tanítás nélküli munkanap 6/4.

március 17.

Szent Patrik-nap

március 9-11.

Fogadónapok

márc. 22-23.

Továbbtanulási jelentkezési lapok módosítása

márc. 24.

Módosított adatlapok elküldése

márc. 22-26.

Digitális témahét

kiírás szerint

Egyházak tájékoztatója a hittan oktatásról szülőknek

március

Továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése

kiírás szerint

Kerületi matematikaverseny

március vége/április eleje

Húsvéti hagyományok osztálykeret (német, angol)

 

 

 

Április

Téma

április 1-6.

Tavaszi szünet

ápr. 7.

Tanítás nélküli munkanap 6/5.

április 8.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

április 09.

A költészet napja

Felsőben: csatlakozás a kerületi rendezvényhez

Alsóban: legalább egy vers értő bemutatása

ápr. 15-16.

Elsősök beíratása

április

Minősítővizsgára való jelentkezés az OH felületén

április

Szorzótáblaverseny 2. osztályosoknak

április

Drámaverseny

április

Belső tudásátadás: Didaktikai és társasjátékok on-line

április

Helyesírási verseny alsó tagozat

április

Tankönyvrendelés elkészítése

április

Szuperhármas verseny 7-8. évfolyam

április

Tavaszi papírgyűjtés- kupakgyűjtés?

április

Leendő ötödikes osztályfőnökök látogatása a 4. évfolyamon

április

Bécsi kirándulás, Kitsee csokigyár

 

 

 

 

Május

Téma

máj. 19.

Országos idegen nyelvi mérés 6-8. évfolyam

május 20. ?

Szabadon választható órák felmérése – választás/előző évi módosítása (on-line)

május 26.

Országos kompetenciamérés

május 26.

Kihívás napja

május 28.

NETFIT mérés eredményeinek feltöltése

május eleje

Anyák napi műsorok szervezése

május

SZMK-értekezlet

május

Budaörs, tájház meglátogatása

kiírás szerint

Leendő 1. osztályos szülői értekezlet

május

Belső tudásátadás: Rovásírás

május 31.

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek és kötelező olvasmányok listájának közzététele

 

 

 

Június

Téma

jún. 4.

Nemzeti összetartozás napja

június 7-8.

Osztályozóvizsgák

jún. 9.

Osztályozóértekezlet – alsó tagozat

jún. 10.

Osztályozóértekezlet - felső tagozat

jún. 11.

DÖK-nap

Tanítás nélküli munkanap 6/6.

június 11.

Az idegen nyelvi mérés adatainak megküldése a Hivatalnak, eredmények közzététele a honlapon

június 15.

Utolsó tanítási nap – az iskola, a termek díszítése

június 15-17.

külföldön tanuló diákok osztályozóvizsgája

június 19.

Ballagás, tanévzáró ünnepély

június

Az országos kompetenciamérésről intézkedési terv készítése

június

Tankönyvrendelés módosítása

Lemorzsolódás adatszolgáltatás

június 25.

nevelőtestületi tanévzáró értekezlet

 

Budapest, 2020. 08. 31.

 

 


content_top