site_top
  • Iskolánkról
  • Alapítványunk
  • Aktualitások
  • Galéria
  • Hasznos oldalak
  • Elérhetőségek
content_top

Köszöntõ

 Köszöntjük az Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt   Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola honlapján!

 

 

Ezúton tájékoztatjuk az érintett diákokat és szüleiket az alábbiakról:
A javítóvizsgára való felkészítõ foglalkozások 2020. augusztus 24-én és 25-én lesznek 10 órai kezdettel.
A javítóvizsgák idõpontjai: augusztus 26 - 27-e 9 órai kezdet.
A pontos, személyre szóló beosztást az osztályfõnök küldi el mindenkinek külön-külön. 

 

 

Kedves Szülõk!

A szeptemberi hónapra vonatkozó ebédbefizetési idõpontok a következõk:

2020.08.17. (hétfõ) 08:00h-12:00h-ig 13:00h-16:30h-ig az iskolában (Halassy)

 

Pótbefizetés:

2020.08.24. (hétfõ) 08:00-12:00h-ig 13:00h-16:30h-ig Bródy Gimnáziumban

 

Tisztelt Szülõk!

 

Szeretnénk felhívni a figyelmükeket, hogy az augusztus utolsó két hetében lévõ ügyeleti idõszakra, az étkezési díj befizetésének helye az Újpesti Szûcs Sándor Általános Iskola (mivel a napközis tábor bázishelye is itt van), idõpontja: 2020.08.03. 7:00-16:00.

 

Köszönettel: Vezetõség

 

Tisztelt Szülõk!

Amennyiben szeretnének ügyeletet igényelni gyermekük részére 2020.augusztus 17 és 29. közötti munkanapokon a KRÉTÁN keresztül kiküldött ûrlapon 2020. július 31-ig tehetik meg.

 

Köszönettel: Vezetõség

 

 Tanévzáró videó!
https://www.youtube.com/watch?v=eKMPY7Q7oV4

 

 

Bizonyítványosztás idõpontok!

             csütörtök június 18.      péntek június 19.
        09:00-10:00                3.a                 7.a/6.a
        10:00-11:00                5.b                 7.b/1.a
         11:00-12:00                6.b                 3.b /1.b
13:00-14:00                4.b                 4.a
15.00-16.00                2.a                 2.b

 

 

Tisztelt Szülõk, Kedves Diákok!

Elérkezett a 2019/2020-as tanév utolsó tanítási napja.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a digitális munkarend alatt az oktatásban nyújtott támogatásukért, segítségükért.

Az az összefogás, amirõl március 16-a óta tanúbizonyságot tettek, felbecsülhetetlen!

A nevelõtestület és az iskola összes munkatársa nevében engedjék meg, hogy hálámat ezúton kifejezzem az elmúlt idõszakban nyújtott munkájukért!

Szabó-Szikszay Viktória

s.k.

2020. június 15.

 

 

 2020 Ballagási videó!

https://www.youtube.com/watch?v=ai5fdx43k3g&feature=youtu.be 

 

 

A Nyári napközis tábor étkezési díjának befizetése az alábbi rendben történik:

A befizetés helye: Újpesti Szûcs Sándor Általános Iskola, PORTA

1044 Budapest, Ugró Gyula u. 1-3. /Izzó lakótelep/

Idõpontja: minden hétfõ, 7.00-12.00, ill. 13.00- 17.00 óráig

Elsõ alkalom: 2020. június 22. hétfõ

Utolsó alkalom: 2020. augusztus 03. hétfõ

Az eddig befizetett és fel nem használt térítési díjak a tábor idejére elszámolásra kerülnek.

Az Önkormányzat által támogatott, ingyen étkezõ gyermekek gondviselõinek a hétfõi napokon meg kell jelenni és jelezni kell az étkezési szándékot és azokat a napokat, amikor étkezni szeretne gyermekük. Amennyiben a szülõ nem jelzi az étkezési szándékot, az étkezést és a napközis tábort nem lehet igénybe venni.

Az ebédbefizetéssel kapcsolatosan az alábbi e-mail címen kérhetnek felvilágosítást:

info@ebedbefizetes.ujpestgi.hu

 

Újpest - UTE napközis tábor

https://drive.google.com/drive/folders/1n1MsT9n20ysDTlK0xtptL_FwCLYe42We?usp=sharing

 

EBÉDBEFIZETÉS

Igény szerint pót befizetés lesz, amely a június 8-tól tartó idõszakra érvényes ügyeletet igénybevevõ tanulók számára.  Minden tanuló részére igényelni kell az étkezést abban az esetben is, ha lemondások vagy egyéb okok miatt nem szükséges díj fizetése. 

Helyszín az Újpesti Bródy Imre Gimnázium 

Idõ: 2020.06.03. (szerda) 8.00 - 14.00 óráig. 

A járványügyi eljárásoknak megfelelõen védõmaszk használata kötelezõ minden befizetõnek.

 

 

Iskolánkban évek óta mûködik a Csengõ Alapítvány.

Az alapítványba befolyó összeget köszönjük a rendezvényeink támogatóinak és az adójuk 1 %-át felajánlóknak.

Alapítványunk adószáma:18047682-1-41

 

Kedves körzetünkhöz tartozó leendõ elsõs tanulók Szülei!

Kérem Önöket, amennyiben gyermekeiket iskolánkba íratják be, erõsítsék meg beiratkozási szándékukat a KRÉTA felületén keresztül (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)!

Köszönettel:

Szabó-Szikszay Viktória

 

 Nyilatkozattételhez ügyelet igénylése
https://drive.google.com/file/d/1QE-qKJ3m5gpcy-PosEqA1MeJNvxp7Q5Q/view?usp=sharing

 

Kedves beiratkozásra váró Szülõk!

Április 28-tól megkezdhetik a beiratkozást iskolánkba, mindkét elsõ osztályunkba. Az ehhez szükséges dokumentumokat kérjük, kitöltve töltsék fel a KRÉTA felületére!

Köszönettel: az iskola vezetõsége

A dokumentumokat innen tölthetik le: 

https://drive.google.com/drive/folders/1SCd29inqRBoyeCTFQHcpQmvYRGidk-MB?usp=sharing

 

A kerületben mûködõ Erkel Gyula Zeneiskolában (UKK Ifjúsági ház II. em.)  idén nem tudnak felvételit tartani, ezért itt olvasható tájékoztatás a jelentkezéssel kapcsolatban:
 http://ujpestizenede.hu/felveteli2020 

 

Kedves leendõ elsõs Szülõk!
 
(Iskolánkban a beiratkozásra csak 2020. április 28. és 2020. május 15. között van lehetõség.)

A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. és 2020. május 15. között azok a szülõk/törvényes képviselõk végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

  • olyan körzettel rendelkezõ általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerû tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola. (például a leendõ 1.A német nemzetiségi nyelvoktató osztályunkba jelentkezõ, nem körzetes tanulóink)

  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerû tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

 

 

https://drive.google.com/file/d/1L_XiNPewapj2M-x5IKZkVHZPt09c0VHx/view?usp=sharing 
Tisztelt Szülõk! Ide kattintva elérik a beiratkozásra vonatkozó - Tankerület által megküldött - tájékoztatót. Megnyitás után látják majd, hogy kiegészítettem pirossal annak érdekében, hogy segítsük a beiratkozást.
A német nemzetiségi nyelvoktató osztályunkba a nyilatkozat letölthetõ a honlapunkról 

http://halassyoliver.hu/downloads/beiratkozas/NYILATKOZAT_nemz_okt.pdf

Köszönöm eddigi türelmüket!
Várjuk Önöket nagy szeretettel!
Üdvözlettel:
Szabó-Szikszay Viktória
mb. int.vez.
2020.04.06.

Adatkezelési tájékoztató

 

Útmutató digitális oktatáshoz

 

 Körzethatárok

 

 

Kedves leendõ elsõs Anyukák és Apukák!

Az elsõ évfolyamos beíratással kapcsolatban egyelõre még nem áll rendelkezésünkre minden fontos információ. Kérem ne aggódjanak!

A sajátos helyzetre való tekintettel idén ez az eljárásrend módosul.

Kérem legyenek még egy kis türelemmel!

Azonnal tudatni fogjuk Önökkel a teendõket, amint megkapjuk a központi állásfoglalás minden részletét.

Kísérjék figyelemmel az intézményünk honlapját!

Addig is vigyázzanak magukra és egymásra! :)

2020.03.31.

Szabó-Szikszay Viktória

mb. int.vez

 

Intézményvezetõi tájékoztató

 

Egyházak 

HIT hit-és erkölcstan   HIT Tájékoztatás

Katolikus hit-és erkölcstan 

Katolikus hittan  Katolikus hittan tájékoztató

Evangélikus hit- és erkölcstan   Evangélikus szórólap

Református hit-és erkölcstan

 

 

Kedves Szülõk, kedves Tanulók!

Az iskolánk szép lassan halad az online-tananyagok elérhetõségének egységesítése felé.

Ennek érdekében létrehoztunk egy drive felületet. Ide is feltesszük az egyéb (szép lassan már szokásosnak mondható ) úton is elküldött tananyagok elérhetõségét.

Alább található a link, kérem tanulmányozzák/tanulmányozzátok majd!

https://drive.google.com/drive/folders/1U93I2KR2aLHeT__ivd29C_WNdjwkIq7H

Üdvözlettel:

Szabó-Szikszay Viktória

mb. intézményvezetõ

 

Az áprilisi étkezési díjak beszedésének idõpontja 2020. március 25-27.  (7:00- 17:00), helyszíne a Megyeri Úti Általános Iskola. 

Kedves Szülõk, Érdeklõdõk!

Tájékoztatom  Önöket, hogy a leendõ elsõ osztályos tanulók szülei számára 2020.03.26-ára tervezett szülõi értekezlet elmarad.

Tekintettel arra, hogy 2020. március 11. napján a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben elrendelte Magyarországon a veszélyhelyzetet, az újonnan kialakult helyzet miatt kérjük szíves türelmüket a 2020/2021. tanévre szóló általános iskolai beiratkozással kapcsolatban. 
A késõbbiekben tájékoztatni fogom Önöket az ezzel kapcsolatos feladatokról, idõpontokról, teendõkrõl.

Szabó-Szikszay Viktória

mb. intézményvezetõ

 

VÁLTOZÁS A 8.ÉVFOLYAMOSOK FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJÉBEN

Tisztelt Szülõk!

 

Megérkezett az Oktatási Hivatal tájékoztatója a felvételi tanulói adatlapokon szereplõ intézmények sorrendjének módosításával kapcsolatban.

 

Ami nem változott:

A középfokú felvételi eljárás során a tanulóknak egy alkalommal lehetõségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell elõállítani. 

- A módosítás során a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendje megváltoztatható (de tanulmányi terület nem törölhetõ). 

- Emellett új tanulmányi terület felvétele is lehetséges, ám csak olyan középfokú iskolában, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt, és csak az érintett középfokú iskola erre kijelölt képviselõjével történt elõzetes egyeztetés alapján. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolának az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie. 

- Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni. 

- Nem lehetséges továbbá a tanulói adatlapon szereplõ tanulmányi terület törlése sem.

Ami változott:

 

A kihirdetett országos veszélyhelyzetre való tekintettel a tanulók és szüleik, valamint az általános iskolák munkatársai közötti személyes érintkezés minimalizálása érdekében az eljárásrend az alábbiak szerint változott:  

- A módosító tanulói adatlapok elõállítása és elektronikus megküldése (március 19. helyett) már a mai naptól megkezdhetõ. 

- A tanulmányi területek módosítására és a programban történõ elektronikus megküldésére (március 23. helyett) 2020. március 25-én éjfélig lesz lehetõség. Ugyanakkor kérnénk, hogy a változtatásokat mihamarabb tegyük meg.

- A módosító tanulói adatlapok elõállítását is az általános iskola szervezi meg. A KIFIR rendszerben kell elõállítanunk a következõ módon:

1. A lehetõ legrövidebb idõn belül egyeztetünk a tanulók módosítási igényeirõl az érintett diákokkal és szüleikkel. Ezért továbbra is kérjük, hogy minden érintett küldje el a módosítási igényét a honlapunkon már megadott bardosbartok.szilvia@halassyoliver.hu címre. A kötelezõ egyeztetés tényét ezekkel az e-mailekkel dokumentáljuk.

2. A módosítási igények egyeztetése után a megfelelõ felületen a megfelelõ módon adminisztráljuk a változtatásokat. 

3. Az adminisztrációt követõen a módosított tanulói adatlapokat tanulónként a programban, elektronikus úton továbbítjuk. Ezzel érvényét veszti a korábban beküldött tanulói adatlap.

4. Postázni nem szükséges.

Felhívjuk a szülõk figyelmét arra, hogy az elküldött e-mailekben szereplõ adatok, kérések pontosak legyenek, mert a jelenlegi helyzetben ezek képezik a kötelezõ egyeztetés alapját.

 

Bárdos-Bartók Szilvia

intézményvezetõ - helyettes

 

 

Kedves Szülõk, Kedves Tanulók!
 
Amennyiben a KRÉTA elérésével a szülõknek vagy gyermeküknek gondjaik vannak vagy a hozzáférési azonosítók hiányoznak, kérem mindenképpen jelezzék az osztályfõnököknél.  Generálunk nekik új jelszót (gondviselõit és/vagy tanulóit). Célunk ezzel az, hogy a KRÉTA-n keresztül többirányú lehessen a kommunikáció. (pl. Gondviselõ-szaktanár között)
 
Az új munkarendre való átállás számunkra is új, a gyakorlat kialakítása, megszervezése nem egyszerû feladat. Igyekszünk minél zökkenõmentesebb átállást megvalósítani, de az átállás bizonyosan több napot igényel. Törekszünk körültekintõen megszervezni a tennivalókat, de lehetséges, hogy szükség lesz a korábbi elképzelések módosítására, változtatására, amihez türelmüket kérjük!

Munkarend, ügyintézés

Az új munkarend ideje alatt a mindenkit érintõ információkról, intézkedésekrõl igyekszünk folyamatosan tájékoztatást adni a honlapon, a KRÉTA -n és/vagy a megszokott osztály-levelezõn keresztül.

Az új tanrend ideje alatt a tanulók az iskolát nem látogathatják, a tanulás csak digitális platformokon keresztül történhet.

A rendkívüli jogrend érvényessége alatt az iskola nyitva tart, de csak az iskola vezetõsége, a technikai dolgozók és azok a pedagógus alkalmazottak vagy asszisztensek tartózkodnak az épületben, akik a digitális oktatással járó feladatokat az iskolában végzik el.

Rendes munkaidõben 8.00 és 16:00 óra között az iskola telefonon (+36 1 369 2741) elérhetõ és irodaügyelet is lesz.

A nyolcadikosok továbbtanulási jelentkezési lapjának módosításáról az osztályfõnökök már küldtek a szülõknek tájékoztatót. Lényeg: A tervezendõ módosításról a szülõk e-mailt küldjenek a bardosbartok.szilvia@halassyoliver.hu  e-mail címre legkésõbb 2020. 03.18. (szerda) 16.00 óráig Bárdos -Bartók Szilvia intézményvezetõ-helyettesnek. Ezt követõen csütörtökön van mód aláírni a kinyomtatott példányokat az iskolában 8.00-16.00 óráig az osztályfõnökökkel elõre egyeztetett idõpontban.

 

Kommunikáció

A hivatalos kommunikáció elsõdleges eszközei a KRÉTA üzenõ- illetve az e-Ügyintézés felülete.

A pedagógusok elérhetõk a KRÉTÁ-n keresztül, a megszokott osztálylevelezõkön keresztül, de a feladatok beküldésére a honlapon hamarosan közzétett hivatalos e-mail címeket javasoljuk használni.

A feldolgozandó tananyag kijelölésének módja:

A Köznevelési törvény szerint napi 3 tanítási óra idõtartama érvényessé teszi a tanítási napot, és beszámíthatóvá a tanév rendjébe, az a minimum óraszám/idõkeret, amit otthoni tanulásra szükséges fordítani.

A digitális oktatási tanrend ideje alatt minden nap legalább 3 tanítási egység (tanóra) tananyagainak feldolgozását tervezzük. Az érintett tantárgyak száma naponta lehet magasabb is, de háromnál nem kevesebb.

Ehhez igazodva a jelenlegi elképzelésünk szerint a pedagógusok az osztályok napi órarendjében megjelölt tantárgyakból kiindulva naponta kijelölik a tanulnivalót és a kapcsolódó feladatokat, amiket határidõre vissza kell juttatni.

A feladatok kiadására eleinte a megszokott e-mailes felületeket és a KRÉTA házi feladat lehetõségeit használjuk, majd a késõbbiekben tervezzük fokozatosan bevezetni a különbözõ modulokat.

A kijelölt tanulnivalókat tanítók, szaktanárok állítják össze tantárgyanként pdf formátumú dokumentum formában – a taneszközök otthoni használatára építve, melybe beleillesztik a tanulást segítõ internetes oldalak, videók, feladatok elérési lehetõségét.

A tartalmak elérhetõsége laptopon, asztali számítógépen, tableten és okostelefonon is lehetséges, de Internet elérés szükséges lesz. Ha ez nem megoldható, kérjenek osztálytárstól segítséget vagy jelezzék az osztályfõnöknek/iskolának, keresünk valamiféle megoldást.

A tanulást különféle alkalmazások, online felületek (Tankocka, Classdojo, Office365, Forms, KRÉTA kérdõívek, Google Drive, Youtube, Wordwall, PowerPoint, Prezi, stb) használatával segíthetik a tanárok. Ezek használatát a tanítók, szaktanárok jelölik meg egyéni döntésük alapján.

A tanuláshoz használatos tankönyvek jelentõs része letölthetõ PDF változatban elérhetõ a http://www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon.

Az új tanrend bevezetése nem mentesít a tanulási kötelezettségek teljesítése alól. A megvalósítást digitális platformokon pedagógus irányítással a szülõk támogató együttmûködésével valósítjuk meg.

A gyerekeket arra kérjük, hogy a megjelölt digitális tartalmak, tanulnivalók tanulmányozásában, a tanulásban, a kapott feladatok és gyakorlatok elkészítésében, visszaküldésében legyenek aktívak és együttmûködõek.

Kérjük a szülõk és a diákjaink támogató együttmûködését az új munkarend minél hatékonyabb megvalósításában! A tervezett munkarendi kereteket folyamatosan felülvizsgáljuk, és igyekszünk aktualizálni a most még nem látható események tükrében!

Üdvözlettel:

Szabó-Szikszay Viktória

mb. intézményvezetõ

 

 

Kedves Szülõk, Kedves Tanulók!
 
A mai nap folyamán kiadott "A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetésérõl" rendelet értelmében iskolánkban:
1.  2020. március 16. napjától a  nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
2. A digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében:
- a  tananyag kijelölése, a  tanulási folyamat ellenõrzése és támogatása a  pedagógusok és a  tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylõ kapcsolatában történik,
- a  tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történõ átadása alkalmas lesz a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

A pedagógusaink kidolgozzák az új tanítási forma szerinti oktatás módját. Felveszik a kapcsolatot tanítványaikkal/szüleikkel. A  diákokkal folytatják a munkát. A diákoknak ezek a napok ugyanolyan munkanapok, mintha iskolában töltenék el. Kérem, már 2020.03.16-án kezdjék el a tanulók otthon a 2020.03.09-2020.03.14-ei héten feladott tananyag elsajátítását és a házi feladatok elkészítését! Ehhez kérünk támogatói magatartást, segítõ hozzáállást. Minden további teendõrõl tájékoztatást küldünk, beleértve azt is , hogy az intézményben maradt tanulást segítõ felszereléseket mikor tudják a diákok elvinni. Sikeres együttmködést kívánok mindenkinek!

 

Szabó-Szikszay Viktória
mb.intézményvezetõ
 

Amennyiben a tanulóknak felszerelésük maradt az épületben, azért a szülõk befáradhatnak 2020.03.16-án 14-17 óra között. Kérem, hogy a portán jelezzék jövetelük célját. Itt felírják, ki, melyik terembe érkezett. (Ez a fertõtlenítõ takarítás miatt fontos). Kérem, hogy vegyék igénybe a földszinten kijelölt koedukált kézmosót!

 

 
Kedves Szülõk!
 

A Miniszterelnök Úr bejelentése után,

mely szerint hétfõtõl bezárják az iskolákat, várható a szabályzó rendelet megjelenése.

Amint részleteket tudunk közölni, az iskola honlapján megtesszük.

Kérjük azt tekintsék hivatalosnak, amit itt

és/vagy az e-naplón keresztül tudnak meg.

Köszönjük.

 
 Az ebédbefizetés elmarad.
Üdvözlettel: 
Szabó-Szikszay Viktória
mb.intézményvezetõ

 

 

  

Kedves Szülõk!

 

A jövõ heti fogadóórákat a 41/2020.(III.11) Kormányrendelet 4.§ d) pontjában foglaltak alapján,megelõzés céljából nem tartjuk meg.

 

Üdvözlettel: Szabó-Szikszay Viktória mb. intézményvezetõ

 

 

Kedves leendõ elsõs Szülõk, és Gyerekek!

 

Elnézésüket kérjük, de újabb rendelkezésig a Manósuli hátralévõ foglalkozásait a 41/2020.(III.11) Kormányrendelet 4.§ d) pontjában foglaltak alapján,megelõzés céljából nem tartjuk meg.

Üdvözlettel: Szabó-Szikszay Viktória mb. intézményvezetõ

 

 

Tisztelt Szülõk!

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ úgy döntött, hogy a 2020/2021. tanévre vonatkozóan nem módosítja a jelenlegi körzethatárokat. Az alábbi linken a tanuló lakcímének megadása után egyszerûen megtalálható a körzetes iskola neve és címe. A német nemzetiségi nyelvoktatásba jelentkezõ tanulókra nem érvényes a körzethatár, õket körzethatáron kívülrõl is felvesszük.

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

 

MÁRC. 16. HÉTFÕ   MÁRCIUS 17. KEDD   MÁRCIUS 18. SZERDA
NÉV KEZDÉSI IDÕPONT HELYSZÍN   NÉV KEZDÉSI IDÕPONT HELYSZÍN NÉV KEZDÉSI IDÕPONT HELYSZÍN  
Opauszki Viktória 17 óra 1.3   Heiszné Szabó Ágnes 16 óra fsz.4. Tunner Dóra 16 óra    
Magát Tamás 17 óra 1.2.   Varga Anikó 17 óra 1/7. Domokos Zsuzsanna 16 óra elõadó  
Ádám Anikó 16h-tól I.em.5   Bárdos Szilvia 16 órától iroda Tvordy Beáta 17:30 Fsz. 3.  
Massonné H. Éva 16h-tól II.4.   Halmaghi Hajnal 17 óra 1.4. Urbán Gabriella 17:30 Fsz.3.  
Kövyné C. Mariann 16h-tól II.4.   Kovács Andrea 17 óra benti német terem Szabó-Szikszay Viktória 16 óra iroda  
Lipták Anikó 16 óra tanári   Vasvári Sándor 18:30 1/6        
Bokor Zs 16 óra II.1.   Dózsa Judit 17 óra fsz 1.        
Nyíregyháziné Írisz 16 óra I.5.   Kócsi Tünde 17 óra könyvtár Stichleutner József Március19. Csütörtök 16 óra I./6.  
Domokos Tamásné 16 óra elõadó   Várkonyiné Zengl Ildikó 16 óra II./3.        
Korompai László 16 óra I. em. 4.   Sendula-Mike Alexandra 16 óra II./3.        
        Horváth Ildikó 16 óra fsz. 4.        
        Kemenes Péter 16 óra tanári        
        Bartháné Varga Mária 16 óra 2.5        
        Sztója Rita 16 óra 2.5        
        Tajti Enikõ 16 óra 2.2        
        Szarka Izabella 16 óra osztályterem 2.2        

 

 

 

 

 

Nyíltnap 

 

Tájékoztatjuk a leendõ elsõ évfolyamos és a már tanulói jogviszonnyal rendelkezõ tanulókat, illetve szüleiket, hogy a következõ tanév hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban a bevett egyházak 2020 március 4-én 16:00-tól tartanak tájékoztatást iskolánkban.

Üdvözlettel

Iskolavezetés 

 

Kedves Szülõk,

Az Önök által a DSE részére befizetett összegbõl megkezdtük az elhasználódott eszközök cseréjét.
Elsõ körben 91000Ft értékben, az alábbi képen látható sporteszközöket vásároltuk:
10db 4-es 5-ös méretû futball labda
10db 6-os méretû kosárlabda
20db csapágyas ugrókötél
20db különbözõ méret kidobó labda

Segítõ együttmûködésüket köszönjük!

Kemenes Péter, Ádám Anikó

DSE képviselõk

Sportfelszerelés

 

Kedves Mindenki, aki látja a felhívást, kedves leendõ elsõ osztályos Gyerekek és Szüleik, kedves régi és új MANÓSULISOK!

 

A február 13-i csütörtöki Manósulira aki szeretne, jöhet jelmezben, az aznapi foglalkozás a farsang jegyében telik majd! 

Február 18-án kedden szeretettel látunk minden érdeklõdõt a 4.a osztály nyílt óráira, ahol ízelítõt kaphatnak az osztály nyelvtan, matematika, és német óráiból.

 

8.00-8.45   nyelvtan

9.00- 9.45  matematika

10.00-10.45 német

 

 

 

 

OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK IDÕPONTJA

 
 

ISKOLÁNKBAN 2020. JANUÁR 20-21-22-23-24-ÉN LESZNEK AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK. A RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST A BEOSZTÁSRÓL A JÖVÕHÉT FOLYAMÁN KÜLDJÜK KI LEVÉLBEN AZ ÉRINTETTEKNEK.

 

 

NYÍLT ÓRÁK

osztály  idõpont tantárgy terem pedagógus
1. a  dec. 3. 3., 4. óra magyar, matematika II. em. 3. Sendula-Mike Alexandra, Várkonyiné Zengl Ildikó
1. b  dec.3.1-2.óra magyar, matematika II.em.4. Massonné H. Éva, Kövyné C. Mariann
2. a  dec.3. 1-2.óra magyar, matek I.em. 5 Nyíregyháziné, Ádám A.
2. b  dec 2. 1-2. óra magyar, matek II.em.2. Szarka Izabella, Tajti Enikõ
3. a  dec.2. 1-2., dec.3. 1-2. matematika, testnevelés, magyar, német fsz.4.
Horváth Ildikó, Kemenes Péter. Heiszné.Sz.Á., H.Ildikó, Tunner D.
3. b  dec.2. 1. óra, 2. óra,   dec. 3. 1. óra matematika, angol, magyar II/5. ,Fsz.1. Bartháné V. Mária, Dózsa Judit, Sztója Rita
4. a  dec.2. 1-2-3. óra -   dec.3. 1.óra matematika, német, olvasás, nyelvtan Fsz.3. és Fsz.2. Tvordy Beáta, Urbán Gabriella, Horváth Ildikó, Tunner Dóra
4. b  dec.3. 1.ó. 2.ó. matek, Keresztesi Zs technika? II/1 Bokor Zsuzsanna
5.a  dec. 3. 1. 2. óra német, matek Fsz.2, I./2? Tunner Dóra, Szabó-Szikszay Viktória
5. a  dec. 9.!!!! 1. óra, történelem I/3. Opauszki Viktória
5.B  dec. 2 1. óra testnevelés udvar / terem Vasvári Sándor
5. b  dec.3. 1.óra angol Fsz.1. Dózsa Judit
6. a  dec. 2. 1. óra, dec.3.  2. óra magyar nyelv, magyar irodalom I. em. 6. Bárdos Szilvia, Bárdos Szilvia
6. b  dec.2. 1.óra, 2.óra matematika, technika I/4., tech. terem Domokos Tamásné, Domokos Zsuzsánna
7. a  dec.2. 1.óra ; dec.3. 1.-2. óra matek; technika I.em. 2.;technika Magát Tamás
7. b  dec. 3. 1. óra történelem I/3. Opauszki Viktória
8. a  dec.3.1.óra, 2.óra kémia, matematika elõadó, I/2. Domokos Zsuzsánna, Domokos Tamásné
8. b  dec.2.1.óra angol Fsz.1. Dózsa Judit
8.B  dec 2 1 óra német udvari német Kovács Andrea

Luca napi vásár

 
Tájékoztatás

A téli szünet 2019. december 21-tõl 2020. január 05-ig tart.

 

A téli szünet elötti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2020. január 06. (hétfõ).

 

Ügyeletet biztosító intézmény:

Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola.

 

Ügyeleti napok:

  1. december 23., 30., 31.
  2. január 02., 03.


Manósuli

 

Novemberi fogadóórák

hétfõ nov. 11.

16 óra

 

Lipták Anikó

Tanári szoba

Bokor Zsuzsanna

II. emelet 1.

Ádám Anikó

I. emelet 5

Szabó-Szikszay Viktória

Iroda

Tunner Dóra

földszint 2.

Bartháné Varga Mária

II.emelet 5.

Sztója Rita

II. emelet 5.

Magát Tamás

I. emelet 2.

Korompai László

I. emelet 4.

17 óra

 

Opauszki Viktória

I. emelet 3.

Domokos Zsuzsánna

I. emelet elõadó

Nyíregyháziné I Írisz

I. emelet 5.

Halmaghi Hajnal

Földszint 1.

18 óra

 

Stichleutner József

I. emelet 6.

kedd nov. 12.

16 óra

 

Heisz Ágnes & Horváth Ildikó

Földszint 4.

Tajti Enikõ & Szarka Izabella

II. emelet 2.

Dózsa Judit

Földszint 1.

17 óra

 

Domokos Tamásné

I. emelet elõadó

17 30 óra

 

Tvordy Beáta és Urbán Gabriella

Földszint 3.

18 óra

 

Kovács Andrea

Udvari német terem

Vasvári Sándor

I. emelet 6.

szerda nov. 13.

16 óra

 

Kövyné Czeglédy M.

II. emelet 4.

Bárdos-Bartók Szilvia

iroda

17 óra

 

Sendula-Mike Alexandra

II. emelet 3.

Várkonyiné Zengl Ildikó

II. emelet 3.

Kócsi Tünde

Könyvtár

Varga Anikó

Könyvtár

csütörtök nov. 14.

16 óra

 

Massonné Horváth Éva

II. emelet 4.

 

Márton-napi meghívó

Órarendváltozás miatt a nyílt órák idõpontja 2019 december 2-3-ra módosult.

 

 

 Rendszergazda álláshirdetés

Német-bármely szakos általános iskolai tanár álláshirdetés

Német nemzetiségi táncoktató álláshirdetés

Magyar-bármely szakos általános iskolai tanár álláshirdetés

Informatika-bármely szakos általános iskolai tanár álláshirdetés

Fejlesztõ pedagógus álláshirdetés

Ének szakos általános iskolai tanár álláshirdetés

Tanító (két fõ) álláshirdetés

 

 

 
 

Kupakgyûjtés

 

 

Papírgyûjtés

 

 

Kedves Szülõk!

2019.09.02-án hétfõn 17:00 órakor szülõi értekezlet lesz az elsõ osztályosoknak!

Kedves Szülõk!

Kérjük, hogy a tanulók az elsõ tanítási napra tolltartót,üzenõ füzetet, és üres iskolatáskát hozzanak!

 

 

Pótvizsga

Tájékoztatjuk az érintett tanulókat és szüleiket, hogy a pótvizsga idõpontja 2019.augusztus 29. (csütörtök) 9.00 óra.

 

 

Tankönyvosztás

A tankönyveket az elsõ tanítási napon osztjuk ki az elsõ évfolyamosoknak,

a felsõbb évfolyamosok az elsõ héten kapják meg a tankönyveket.

 

tanévnyitó

Ebédbefizetés

 

Kedves Szülõk!

 Az augusztusi ügyeletre (08.21-08.30) augusztus 5-én és 12-én (hétfõn) lehet befizetni a Bródy Gimnáziumban:

07:00-11:00h-ig

13:00-17:00h-ig

 

Szeptember hóra már az iskolában lehet befizetni az alábbi idõpontokban:

- Augusztus 21. szerda 8 órától 13 óráig

- Augusztus 26. Hétfõ 14 órától 17 óráig

 

 

 

A Magyar Gyermekvédelmi Rendszer mûködése az online környezetben történõ gyermekveszélyeztetés tükrében

 

"HATÁRTALANUL kirándultunk, határtalan élményekkel tértünk haza… "

Tankerhír 75. szám - megjelent újságcikk

Teljes cikk...

Videó... 

Fényképek...

További fényképek....

 

Kedves Szülõk !

Örömmel adjuk közre tankerületünk Tankerhír címû e újságját, melyben három programmal is szerepel iskolánk.

Tovább az újsághoz...

Néhány fénykép a munkálatokról...

 

 

Hajtányra fel!

Iskolánkban, a Halassy Olivér Általános Iskolában, több éves hagyománya van az egynapos ausztriai kirándulásoknak. Ebben a tanévben sem maradt el az utazás, melyet Eszenyiné Varga Zsuzsanna kolléganõvel szerveztünk, akinek már nagy tapasztalata van az ehhez hasonló utazások szervezésében. Ezúttal Közép-Burgenland volt az úticél.

Bõvebben...

 

 

 

 

 

  

     


 

 

 

 


content_top